RYBÁRSKE POTREBY

www.rybarskepotreby.mibes.sk
Pavol Varhaník

Navštívte predajňu rybárskych potrieb a vyberte si to svoje ...

Služby predajne

Navíjanie silonu

  • navíjanie silonu na nové navijáky, zakúpené v predajni rybárskych potrieb dľa výberu zákazníka, alebo za spolupráce odborného pracovníka, ktorý vytypuje typ a nosnosť silonu
  • obnova silonu na už prevádzkovaných navíjákoch

POZNÁMKA: Množstvo silonu je možné namerať presne na počitadle. Platíte iba za navinuté metre.

Jednoduché opravy

  • opravy predávaných produktov v záručnej dobe v zmylse zákona zakúpených v predajni rybárskych potrieb
  • opravy predávaných produktov v pozáručnej dobe zakúpené v predajni rybárskych potrieb

Príprava zásielkového obchodu

V blízkej budúcnosti bude monžné si objednať ponúkaný tovar predajňou aj formou zásielkového obchodu. Princíp bude spočívať v tom, že zákazník si tovar vyberie z databázy predávaných produktov, ktorý mu bude odoslaný na jeho adresu formou dobierky.